Christadelphia

Association for Brothers in Christ. Vereniging voor Broeders in Christus

Links

 • Christadelphians or Brothers in Christ, not to be confused whith the trinitarian Brothers in Christ. Christadelphians of Broeders in Christus, niet te verwarren met de trinitarische Broeders in Christus.

 • As Bible believing people Christadelphians consume a lot of their time to Bible Study. Als Bijbelgelovigen besteden de Christadelphians heel veel tijd aan bijbelstudie.

 • Renunciationist controversy offshoot from Christadelphians from 1873. Renunciationisten controversie beweging en 1873 zijtak van de Christadelphians.

 • Church of God of the Abrahamic Faith (CGAF)Church of the Blessed Hope or "CGAF" (associated with Christadelphians) is a small first-day Adventist Christian body coming from the Campbellite movement. Kerk van God van het Abrahams Gelooof of van de Gezegende Hoop komt ook uit de Campbelite-Thomas beweging en is een kleine groep bij de Eerste-dag Adventisten.

 • Church of God General Conference (Abrahamic Faith) or "CoGGC" not to be confused whith Church of the Blessed Hope or "CGAF" (associated with Christadelphians) Andere niet-trinitarische Kerk van God, van de Algemene Conferentie, niet te verwarren met de CGAF of Kerk van God van de Gezegende Hoop.

 • Anabaptists and the Church of God General Conference background offshoot founded by Anthony Buzzard. Not to be confused whit the Latter Day Saints Mormon church nor whith the Church of God (Restoration). Zijtak van de anabptistische beweging en Kerk van God van de Algemene conferentie.

 • Editors, printers, distributors. - Uitgevers, drukkers en verspreiders.

 • Periodical publications. - Tijdschriften en periodieke uitgaven.

 • Tools to make Biblestudy at home comfortable and easier. - Technische hulpmiddelen omhet onderzoeken van de Bijbel makkelijker te maken.

 • The Word of God in many languages. - Het Woord van God in vele talen.

 • Useful material to help with discovering the Word of God. Nuttig materiaal om u te helpen bij het ontdekken van het Woord van God.

 • Open sources. Open bronnen.

 • Non confessional, objective search and start pages. Niet confessionele, objectieve opzoekings- en start paginas.

 • Providers of Bible or bible related exhibitions. Voorzieners van Bijbel of er aan gerelateerde tentoonstellingen.

 • Relief organisations. Hulpverleningsorganisaties.

 • World relief assistance and spreading of the Good News. Wereldhulpverlening en verspreiding van het Goede Nieuws.

 • Opportunities to go in debate. - Mogelijkheden om in debat te treden.

 • Extern sources and writings on the Christadelphian Movement. Externe bronnen en commentaren over de Christadelphian beweging.

 • About the different Abrahamic Faith Church of God gorups like Church of the Blessed Hope and Church of God of the General Conference, not to be confused with the other non-trinitarian Church of God, nor with the trinitarian church whith the same name. Over de Kerk van de Gezegende Hoop en van de Algemene conferentie Abrahamic Faith Church of God. Niet te verwarren met de andere niet trinitarische en met de trinitarische Kerk van God.

 • Puzzles, quizzes, word and other games to learn more about the Word of God and the history of Gods people. - Puzzels, kwissen, woord en andere spelletjes om meer over Gods Woord en Zijn volk te leren.

 • Music

   

  Musicgroups, records, musiceditors, musicdistributors. - Muziekgroepen, opnamen, muziekuitgevers en verspreiders.

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Donate!

 • 0.00%
  Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations